Általános Szerződési Feltételek

1.Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon 13-09-198380 cégjegyzékszámon került bejegyzésre. Székhelye: 2000 Szentendre, Szatmári utca 35. Képviseletre jogosult: Ádám Imre ügyvezető; adószám: 23890778-2-13; statisztikai számjel: 23890778-4690-113-01; a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.